10 moderne aanbiddingsliederen aan het kruis van Jezus Christus

Neem contact op met de auteur

We kunnen ons allemaal tot het Kruis van Jezus Christus wenden om vergeving van God te ontvangen. Het kruis is er om ons te helpen Gods plan voor de mensheid te begrijpen en zijn eeuwige liefde te ontvangen.

Veel lofzangen zoals 'The Old Rugged Cross', 'Near the Cross', 'At the Cross', 'There is Power in the Blood' en anderen hebben mijn hart geopend om te begrijpen hoe onze Heer zijn ziel voor ons heeft uitgestort toen Hij gaf ons Zijn enige Zoon. Liederen die het kruis vereren, moeten elke zondag en tijdens de week tijdens de dienst worden gezongen, niet alleen voor Pasen.

Hier zijn 10 aanbiddingsliederen over Jezus 'kruis die mijn hart hebben geraakt en me altijd hebben geholpen het doel van Christus' dood te herinneren: zijn offer en liefde voor iedereen.

  1. "Man of Sorrows" van Hillsong Worship
  2. "Jesus Thank You" van Sovereign Grace Music
  3. "Wat zou ik gedaan hebben" van Bethel Music
  4. "Jesus, Son of God" van Chris Tomlin en Christy Nockels
  5. "Great, Great God" van Gateway Worship
  6. "Victor's Crown" van Darlene Zschech
  7. "Aan het kruis" van Paul Baloche
  8. "This Is Amazing Grace" van Phil Wickham
  9. "Power of the Cross" door Natalie Grant
  10. "Glorious Day (Living He Loved Me)" van Casting Crowns

Ik heb de songtekstvideo's en een korte beschrijving van elk nummer hieronder toegevoegd, plus twee bonusnummers!

Dat als u met uw mond de Here Jezus belijdt en in uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, u zult worden gered. Want met het hart gelooft de mens in gerechtigheid; en met de mond belijdt men tot redding.

- Romeinen 10: 9-10

1. "Man of Sorrows" van Hillsong Worship

"Man of Sorrows" is een lied van Hillsong Worship (voorheen Hillsong Live), een muziekgroep uit de Hillsong Church in Sydney, Australië. Ze zingen vanuit hun hart en ziel over Jezus leven, kruisiging en opstanding.

Oh dat ruige kruis mijn redding, Waar uw liefde over mij uitstroomde

Nu roept mijn ziel Hallelujah uit, lof en eer u.

2. "Jesus Thank You" van Sovereign Grace Music

In hun lied, "Jesus Thank You", geeft Sovereign Grace Music een volledig begrip van waarom Jezus voor ons aan het kruis stierf.

Daarom worden we gerechtvaardigd door geloof en hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie we ook door geloof toegang hebben tot deze genade waarin we staan ​​en ons verheugen in de hoop op de glorie van God.

- Romeinen 5: 1-2

3. "Wat zou ik gedaan hebben" van Bethel Music

Aanbiddingsleiders, Brian en Jenn Johnson van Bethel Church in Redding, CA, zingen een wonderbaarlijk mooi lied over hoe we nooit de ultieme prijs mogen vergeten die Jezus voor onze redding heeft betaald.

Ik zal het kruis niet vergeten, de pijn die U voor ons heeft doorstaan
Waar je gebrokenheid en schaamte meedroeg
Nooit de dag vergeten Uw liefde brak door om een ​​weg te banen
Op hoop weer in mijn hart te stijgen

Wat zou ik hebben gedaan zonder Uw liefde
De liefde die de sluier in mijn hart scheurde
Wat zou ik zijn geworden zonder Uw bloed
Het bloed dat je voor iedereen aan het kruis hebt gegeven. "

4. "Jesus, Son of God" door Chris Tomlin met Christy Nockels

Worship leader en songwriter, Chris Tomlin, met Christy Nockels, bracht "Jesus, Son of God" uit in 2013. Dit komt van zijn album Passion: White Flag . Het is een echt inspirerend lied dat ons naar het vasthouden aan het kruis trekt.

Op het altaar van onze lof, laat er geen hogere naam zijn
Jezus Zoon van God, Je hebt je volmaakte leven afgelegd
Jij bent het offer, Jezus Zoon van God
Je bent Jezus Zoon van God

Je nam onze zonde, je droeg onze schaamte
Je kwam tot leven, je versloeg het graf
Zo'n liefde heeft de wereld nooit gekend.

5. "Great, Great God" door Gateway Worship

"Great, Great God" is van het Gateway Worship Team van Gateway Church in Texas. Het vertelt over het belang van het kruis van Christus en hoe het ons allemaal persoonlijk beïnvloedt.

6. "Victor's Crown" door Darlene Zschech

Dit geweldige nummer, "Victor's Crown", is van de bekende aanbiddingsleider, Darlene Zschech . Het is geschreven door Kari Jobe, Israel Houghton en Darlene Zschech. Dit is een fenomenaal gezalfd album dat je naar het Hart van Christus zal trekken en je meer van de Heer zal laten dorsen. Hier zijn enkele teksten:

Aan het kruis was het werk klaar
Je bent in de grond begraven
Maar het graf kon U niet bevatten
For You draagt ​​de Victor's crown.

Hallelujah
Je hebt overwonnen
Je hebt overwonnen
Hallelujah
Jezus, je hebt de wereld overwonnen.

Elk hoogstaand ding moet naar beneden komen
Elke vesting zal worden verbroken
Je draagt ​​de Victor-kroon
Je overwint, je overwint.

7. "Aan het kruis" door Paul Baloche

De gezalfde aanbiddingsleider en liedjesschrijver, Paul Baloche, vertelt in zijn lied 'Aan het kruis' hoe we naar het kruis van Jezus Christus moeten rennen en alles wat we hebben moeten overgeven om vrijheid en vergeving te ontvangen.

8. "This Is Amazing Grace" van Phil Wickham

De hedendaagse christelijke zanger en songwriter Phil Wickham stortte in zijn lied 'This Is Amazing Grace' zijn hart uit en drukte alles uit wat het Kruis tot stand heeft gebracht.

Want door genade bent u gered door geloof; en dat niet van jezelf: het is de gave van God.

- Efeziërs 2: 8

9. "Kracht van het kruis" door Natalie Grant

Natalie Grant is een hedendaagse christelijke muziekzanger en songwriter. Hier zijn enkele teksten van dit nummer:

Dat is de kracht van het kruis
Zie de kettingen vallen
Dat is de kracht van het kruis

10. Glorious Day (Living He Loved Me) door kronen te werpen

De hedendaagse christelijke band Casting Crowns geeft ons een moderne kijk op een traditionele hymne, "One Day", geschreven door John Wilber Chapman.

Op een dag leidden ze Hem de berg van Golgotha ​​op

Op een dag spijkerden ze Hem vast om aan een boom te sterven

Leed lijden, veracht en afgewezen

Met onze zonden, mijn Verlosser is Hij

Handen die naties genazen, uitgestrekt op een boom

En nam de spijkers voor me

Twee bonusnummers

"Calvary" van Hillsong Worship

"Het kruis is mijn bekentenis" van Kari Jobe

Labels:  bedrijf vakantie kunst 

Interessante Artikelen

add